Top Ad

header ads

ພິທີ ເລີ່ມປະຕິບັດລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວການນຳເຂົ້າພາຫະນະວັນທີ 18 ພຶດສະພາຜ່ານມາ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກົມພາສີ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ກົມຂົນສົ່ງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ລົງນາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈການຮ່ວມມື ເພື່ອທົດລອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວ ໃນການຄຸ້ມຄອງການນຳເຂົ້າສິນຄ້າປະເພດພາຫະນະ ໂດຍການລົງນາມຂອງ ທ່ານ ບຸນປະເສີດ ສີກຸນລະບຸດ ຮັກສາການຫົວໜ້າກົມພາສີ ກັບ ທ່ານ ປອ. ບຸນຕາ ອ່ອນນາວົງ ຫົວໜ້າກົມຂົນສົ່ງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ມີບໍລິສັດຮ່ວມພັດທະນາລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວ, ພະນັກງານ – ລັດຖະກອນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີເຂົ້າຮ່ວມ.


 ການເຊັນບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອກໍານົດສິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວ ເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງກວດກາ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າປະເພດພາຫະນະ ລະຫວ່າງ ກົມພາສີ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ກົມຂົນສົ່ງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວ ( Lao National Single Window – LNSW ) ແມ່ນລະບົບການເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນແບບລວມສູນ ທີ່ມີຄວາມສະດວກ, ປອດໄພ, ວ່ອງໄວ ແລະ ໂປ່ງໃສໃນຮູບແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ລະຫວ່າງຜູ້ປະກອບການ ແລະ ຂະແໜງຂອງພາກລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການນຳເຂົ້າ – ສົ່ງອອກສິນຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ.


ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວ ຈະຊ່ວຍອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການໃນການຂໍອອກໃບອະນຸຍາດ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນຕ່າງໆຜ່ານລະບົບອອນລາຍແບບຄົບວົງຈອນກັບພາກລັດ ເຊິ່ງຜູ້ປະກອບການສາມາດຮັບ – ສົ່ງຂໍ້ມູນຜ່ານລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກດັ່ງກ່າວກັບພາກລັດ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄປຕິດຕໍ່ພົວພັນໂດຍກົງກັບຫ້ອງການ ຫຼື ສຳນັກງານລັດດ້ວຍຕົນເອງຄືກັບໃນເມື່ອກ່ອນ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໆກ່ຽວຂ້ອງກໍ່ສາມາດກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນ ແລະ ສາມາດອະນຸມັດເອກະສານໄດ້ທາງອອນລາຍເຊັ່ນກັນ.
ໄລຍະທຳອິດລະບົບປະກອບມີ 2 ໂມດູນຫຼັກ ຄື: ໂມດູນການອອກໃບອະນຸຍາດ ( E – Permit ) ແລະ ໂມດູນກັບການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ( Manifest ). ປັດຈຸບັນການພັດທະນາລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວໄດ້ສຳເລັດຕົ້ນແບບຂອງລະບົບ ເຊິ່ງໄລຍະທີ່ຜ່ານມາກໍ່ໄດ້ມີການລົງນາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈຮ່ວມກັບກົມການນຳເຂົ້າ – ສົ່ງອອກ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເພື່ອທົດລອງອອກໃບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າພາຫະນະໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການຈຳນວນໜຶ່ງ ເຊິ່ງເຫັນວ່າລະບົບມີ ຄວາມພ້ອມ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ໂດຍພື້ນຖານ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍໄປສູ່ຂະແໜງການອື່ນໆເຊັ່ນ: ກົມເຕັກໂນໂລຊີ, ຂໍ້ມູນ – ຂ່າວສານ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ອອກໃບຢັ້ງຢືນເຫັນດີ ແລະ ຮັບຮູ້ການນຳໃຊ້ລາຍເຊັນດິຈິຕອລທີ່ມີການປ້ອງກັນຂອງຕ່າງປະເທດ ທີ່ນຳໃຊ້ໃນລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວແຫ່ງຊາດ ແລະ ການລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈການນຳໃຊ້ລະບົບ LNSW ລະຫວ່າງກົມພາສີ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ກົມຂົນສົ່ງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໃນຄັ້ງນີ້, ກົມຂົນສົ່ງຈະເລີ່ມນຳໃຊ້ລະບົບນີ້ເພື່ອອອກໃບອະນຸຍາດທາງດ້ານເຕັກນິກການນຳເຂົ້າຍານພະນະໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວ ແລະ ກະທັດຮັດກວ່າເກົ່າ ເຊິ່ງຜູ້ປະກອບການສາມາດສົ່ງຄຳຮ້ອງເພື່ອຂໍໃບອະນຸຍາດຈາກກົມຂົນສົ່ງແບບອອນລາຍໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ.
ການນຳໃຊ້ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວ ຖືເປັນໜຶ່ງໃນບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນເພື່ອແນໃສ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ທຸກຂົງເຂດຂອງວຽກງານ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວຂອງ ສປປ ລາວ ກ້າວໄປສູ່ຄວາມທັນສະໄໝ ແລະ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວ ຂອງອາຊຽນໃນອະນາຄົດ


ຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ: ນສພ ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ

Ad