Top Ad

header ads

ຮ່ວມເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ວົງ Six Sence ຕົວແທນປະເທດລາວ ໃນເວທີ Hotwave Music Awards 2018


ຂ່າວບັນເທິງມື້ນີ້ທີມງານ Youlikelao ຂອງເຊີນຊວນພີ່ນ້ອງຊາວລາວເຮົາ ຮ່ວມເຊຍ ແລະ ໃຫ້ກຳລັງໃຈວົງລາວເຮົາວົງທຳອິດໃນເວທີ Hotwave Music Awards 2018 ທີ່ປະເທດໄທ ກັບວົງ Six Sence.
ໃນຮອບ  Audition ນີ້ມາລຸ່ນນຳກັນວ່າ ວົງລາວເຮົາ (ວົງ Six Sence) ຈະຜ່ານເຂົ້າຮອບໄດ້ຫຼືບໍ່ມາລຸ້ນນຳກັນໃນວັນທີ່ 1 ກໍລະກົດ 2018 ນີ້.


Ad