Top Ad

header ads

ເຫດ ຄົນຕ່າງປະເທດໂດດຕຶກຕາຍ ເຂດສີຫອມ 10/6/2018#ເຫດຄົນໂດດຕຶກຕາຍ
ວັນອາທິດ ວັນທີ 10/06/2018 ເວລາ11:45ນາທີ
ໄດ້ຮັບແຈ້ງຈາກປະຊາຊົນຜ່ານເບີສຸກເສີນ1628ມີຄົນໂດດຕືກຕາຍ ເຂດຮ້ານແໜມເນື່ອງ ບ້ານສີຫອມ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໜ່ວຍກູ້ໄພມູນນິທິຈີນ1628ໄດ້ອອກກວດສອບເຫດພົບເຫັນຄົນໄດ້ໂດດກ່ອນເຮົາໄປຮອດ ອາການເບື້ອງຕົ້ນ
ຫົວແຕກເປີດໃຫຍ່ດ້ານງ່ອນ ກະທົບຫຼັງຢາງຮູນແຮງ ກະທົບດັງຫັກ ເສຍເລືອດຫຼາຍ ແລະບໍ່ມີຊີບພະຈອນດັ່ງນັ້ນໜ່ວຍກູ້ໄພເຮົາຈື່ງຟ້າວເຂົ້າຊ່ວຍເຫຼືອທຳການCPR
(ຫຼື)ນວດຫົວໃຈແຕ່ຜູ້ບາດເຈັບບໍ່ມີການຕອບສະໜອງໄດໆໜ່ວຍກູ້ໄພຈື່ງໄດ້ຢຸດCPR ນວດຫົວໃຈແລ້ວປະສານໜ້າຫອ້ງການບ້ານແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງພິສູດຫຼັກຖານ…..
ເພື່ອມາພິສູດແລະໃຫ້ຮູ້ສາເຫດທີ່ໂດດວ່າ:ຊື່ : Raymond ເພດ: ຊາຍ
ອາຍຸ: 51 ປີ ສັນຊາດ : ຟຣັ່ງ
ພັກຢູ່ບ້ານ: ສີຫອມ ເມືອງ:ຈັນທະບູລີ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ


ສາເຫດທີ່ໂດດຍ້ອນ:ຄຽດບັນຫາທາງການເງີນແລະເປັນໜີ້ຫ້ອງພັກ(ຫຼືໂຮງແຮມ)ແລະຕ່າງໆ….
ຫຼັງຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ພີສູດຫຼັກແລ້ວໜ່ວຍກູ້ໄພຈື່ງໄດ້ທຳການຫໍແລະນຳມາຝາກໄວ້ທີ່ໂຮງເຢັນ ມູນນິທິຈີນນະຄອນຫຼວງ ບ້ານດົງປາແຫຼບ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ======================
+ພົບອຸບັດຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນ
+ຜູ້ປ່ວຍສຸກເສີນໂທແຈ້ງ1628 ໄດ້24ຊົ່ວໂມງ
Ad