Top Ad

header ads

ປະຊາຊົນເດືອດຮ້ອນຫນັກ ເສັ້ນທາງເປ່ເພຍ້ອນລົດແກ່ໄມ້ທ່ອນ

 

ຈາກປະຊາຊົນ: ຮຽນທ່ານເຈົ້າເມືອງໆວຽງທອງ ແລະເຈົ້າແຂວງໆບໍລິຄຳໄຊ ແລະທຸກໜ່ວຍງານທີກ່ຽວຂ້ອງອັນນີ້ແມ່ນເສັ້ນທາງທຽວໄປມາເຂດທອງມີໄຊ ແລະຕອນນີ້ກະຍາມຝົນແລ້ວຍັງເຊັນອານຸມັດໃຫ້ລົດໄມ້ທຽວຈົນຮອດທີ25/6/2018ຢູ່ຕອນນີ້ປະຊາຊົນເດືອດຮ້ອນຫລາຍໄປມາບໍ່ໄດ້ແລ້ວແມ່ນແຕ່ລົດຈັກຍັງທຽວບໍ່ໄດ້ຂໍໃຫ້ບັນດາທ່ານຈົ່ງເຫັນໃຈປະຊາຊົນຕາດຳໆດ້ວຍ

Ad