Top Ad

header ads

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ລະວັງ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດປອມ ກຳລັງລະບາດທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ອອກແຈ້ງການ ເລກທີ 245/ຫກ ລົງວັນທີ 21 ມິຖຸນາ 2018 ເລື່ອງການເພີ່ມທະວີສະຕິລະວັງຕົວ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດເຂົ້າໃນການຊຳລະ


Ad