Top Ad

header ads

ແຈ້ງເຕືອນອີກຄັ້ງ! ພາກເໜືອ ແລະ ພາກກາງ ກຽບຮັບມືພາຍຸດີເປຣຊັນ 26-30/7/2018ລະດູຝົນຍັງບໍ່ໝົດ! ຄວາມທ້າທາຍ ແລະ ກຽມພ້ອມຮັບມືກັບ ພາຍຸ ແລະ ໄພນໍ້າຖ້ວມ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຕື່ນຕົວຕະຫຼອດເວລາ. ແຈ້ງການ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ທຸກຄົນ ທົ່ວປະເທດ ຈົ່ງກຽມພ້ອມ ຮັບມືກັບ ພາຍຸ ດີເປຣຊັນ ທີ່ຄາດວ່າຈະເຂົ້າຮອດ ລາວປະມານ 26-30 ກໍລະກົດ 2018 ທີ່ຈະມີຄວາມແຮງ ແລະ ຝົນຕົກໜັກ ຫຼາຍພື້ນທີ່ ພາກເໜືອ ແລະ ພາກກາງ.

ແຂວງທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບມີ ຜົ້ງສາລີ, ຫົວພັນ, ອຸດົມໄຊ, ຫຼວງພະບາງ, ຊຽງຂວາງ, ໄຊສົມບູນ, ວຽງຈັນ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊຄຳມ່ວນ.ຈົ່ງເກັບມ້ຽນສິ່ງຂອງສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນ ໄວ້ບ່ອນສູງ ແລະ ປອດໄພ.

ທີ່ມາ ໂທລະໂຄ່ງ
Ad