Top Ad

header ads

ພົບຜູ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ 26 ລາຍຈາກເຫດການໄຟນໍ້າຖ້ວມເມືອງສະໜາມໄຊ



ໂດຍອີງຈາມການລາຍງານ ຢັ້ງຢືນຂອງຄະນະກຳມະການຮັບຜິດຊອບຜູ້ປະສົບໄຟນໍ້າຖ້ວມຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊໃນວັນທີ 25.7.2018 ນີ້ ພົບຜູ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ 26 ຄົນ ສ່ວນຈຳນວນຜູ້ສູນຫາຍ ຍັງບໍ່ສາມາດລະບຸຕົວເລກທີ່ແນ່ນອນໄດ້ ປັດຈຸບັນເຈົ້າໜ້າທີ່ພວມຂຸ້ນຂຽວຊອກຫາຜູ້ສູນຫາຍທັງກາງເວັນ ແລະກາງຄືນ ແລະ ປັດຈຸບັນພົບຕື່ມອີກສອງບ້ານ ທີ່ຖືກຜົນກະທົບເປັນຕົ້ນແມ່ນ ບ້ານ ຕະມໍຢອດ ແລະ ບ້ານປິ່ນດົງ
Ad