Top Ad

header ads

ມາຟັງນາທີຊີວິດ ອ້າຍເພີ່ນເລົ່າເຫດການ ມື້ເຂື່ອນແຕກ ທີ່ເມືອງສະໜາມໄຊມື້ເຂື່ອນແຕກ ທີ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ວັນທີ 23/7/2018 ທີ່ຜ່ານມາ ແລ້ວອ້າຍເພີ່ນກໍ່ຄືຄອບຄົວຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍ ກໍ່ຄືເພີ່ນໄດ້ເສຍລູກທັງ2 ໄປໂດຍທີ່ບໍ່ມີວັນຫວນກັບຄືນມາ, ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈນຳດ້ວຍ


Ad