Top Ad

header ads

ຕ້ອງຮູ້ໄວ້ທ່ານຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ປະໂຫຍດແນ່ນອນ...!!! " ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ " ການປັບໃຫມແລະມາດຕະການຕ່າງໆ ຕໍ່ຜູ້ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບການສັນຈອນທາງບົກ..??


ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການປັບໃຫມ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ ຕໍ່ຜູ້ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບການສັນຈອນທາງບົກ,ການຂົນສົ່ງທາງບົກ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາທາງຫລວງ

ທີ່ມາ : ກົດໝາຍລາວ Law of Laos

Ad