Top Ad

header ads

ນັບແຕ່ເດືອນກັນຍາ ຈົນຮອດເດືອນ ທັນວາ 2018 ຍັງຈະເກີດພາຍຸໝູນເຂດຮ້ອນຂຶ້ນອີກ 12 ຫົວ


ເມື່ອວັນທີ 5 ກັນຍາ 2018 ທາງກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດໄດ້ລາຍງານສະພາບພາຍຸໝູນເຂດຮ້ອນແຕ່ເດືອນ ມັງກອນ-ສິງຫາ 2018 ແລະ ຄາດຄະເນສະພາບອາກາດແຕ່ເດືອນກັນຍາ ຫາ ເດືອນ ທັນວາ 2018. ໂດຍອີງຕາມແບບຈຳລອງການພະຍາກອນພາຍຸໝູນເຂດຮ້ອນ ໃນຂົງເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກດ້ານຕາເວັນຕົກຕອນເໜືອ ປະຈຳລະດູການ 2018 ຈາກສູນກາງພະຍາກອນຂອງເອີຣົບ ແຕ່ໄລຍະເດືອນກັນຍາ ຫາເດືອນ ທັນວາ 2018 ຈະມີພາຍຸໝູນເຂດຮ້ອນເກີດຂຶ້ນຕື່ມອີກຈຳນວນ 12 ຫົວ ເຊິ່ງໃນນີ້ຈະມີຄວາມແຮງເປັນພາຍຸໃຕ້ຝຸ່ນ ຈຳນວນ 8 ຫົວ. ຈາກທ່າອ່ຽງດັ່ງກ່າວ ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ໄດ້ຄາດຄະເນວ່າພາຍຸໝູນເຂດຮ້ອນຈະເຄື່ອນຕົວຜ່ານ ສປປ ລາວ ອີກ 1 ຫາ 2 ຫົວ ໃນໄລຍະກາງເດືອນກັນຍາ ຫາ ຕົ້ນເດືອນຕຸລາ 2018 ນີ້ ເຊິ່ງເສັ້ນທາງພາຍຸດັ່ງກ່າວຈະຜ່ານເຂດພາກກາງ ຫາ ພາກເໜືອໃນໄລຍະເດືອນກັນຍາ 2018; ແລະ ຈະຜ່ານພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ໃນໄລຍະເດືອນຕຸລາ 2018.


ແຫຼ່ງຂ່າວ: ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ
Ad