Top Ad

header ads

ໄປບໍ່ລອດ! ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຈັບຜູ້ທີ່ໂທກໍ່ກວນວຸ້ນວາຍກູ້ໄພ 1623 ແຂວງ ຈຳປາສັກ


ແຂວງ ຈຳປາສັກ ວັນທີ17/10/2018 ເວລາ 13:20 ນາທີ ອີງຕາມລາຍງານ ຈາກແຟນເພລ ຕາມຕິດອາສາກູໄພລາວ ຄື
ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຕຳຫລວດ ແຂວງ ຈຳປາສັກ ນະຄອນປາກເຊ ໄດ້ຈັບຊາຍທີ່ກໍ່ກວນໂທ ຕວະໜ່ວຍກູ້ໄພ 1623 ສາແຂວງ ຈຳປາສັກ ໂດຍການປະສານສົມທົບການວາງແຜນ ຫລາຍພາກສ່ວນເພື່ອຈັບກຸ່ມຜູ້ກະທຳຜິດ

ດັ່ງທີ່ຮູ້ກັນທຸກທ່ານ ການໂທຕວະ ຫລື ໂທກວນສາຍດ່ວນສຸກເສິນ ແມ່ນການຂັດຂວາງການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງ ກູ້ໄພ ໃນການຊ່ວຍເຫລືອຊີວດຜິດຄົນ ປະກົດການຍໍ້ທໍ້ດັ່ງກ່າວແມ່ນ ເກີດຂື້ນຍ້ອນຄືກຄະນອງ ແລະ ເຈດຕະນາເພື່ອກໍ່ກວນ ຂໍຝາກເຖິງຜູ້ທີ່ຍາກໂທກວນ ກູ້ໄພ ແມ່ນໃຫ້ປ່ຽນແນວຄິດຂອງຕົນຕື່ມ ເພາະທຸກສາຍທີ່ໂທເຂົ້າມາແມ່ນ ເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອຊີວິດຄົນ
Ad