Top Ad

header ads

ພົບເງິນສົດ ທີ່ເຊື່ອງໄວ້ພາຍໃນລົດເກງ ຈຳນວນ 38 ລ້ານບາດ ທີ່ດ່ານຂົວມິດຕະພາບ 1


ລາຍງານຈາກສໍານັກຂ່າວໄທ ວັນທີ 11/10/2018 ນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ກວດລົດເກງ ທີ່ຈະຂ້າມມາປະເທດລາວ ພົບເງິນສົດ ທີ່ເຊື່ອງໄວ້ພາຍໃນລົດຈຳນວນ 38 ລ້ານບາດ ທີ່ດ່ານຂົວມິດຕະພາບ 1.
ຂະນະນີ້ແມ່ນຢູ່ໃນລະຫວ່າງການສືບສວນ ທີ່ໄປທີ່ມາ ຂອງເງິນດັ່ງກ່າວ. ຈະແຈ້ງໃຫ້ຊາບອີກພາຍຫຼັງ!
Ad