Top Ad

header ads

ເປີດຮັບ ເອກະສານນັກຮຽນຜູ້ທີ່ຈົບຊັ້ນ ມ 7 ເພື່ອສອບເສັງຄັດເລືອກເຂົ້າກໍາລັງ ປກສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ !


ເປີດຮັບ ເອກະສານນັກຮຽນຜູ້ທີ່ຈົບຊັ້ນ ມ 7 ເພື່ອສອບເສັງຄັດເລືອກເຂົ້າກໍາລັງ ປກສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ !
ປິດຮັບສະຫມັກ 15 ຕຸລາ 2018 !
ລາຍລະອຽດ ຕາມປະກາດແຈ້ງການ ຂ້າງລຸ່ມນີ້ !!!Ad