Top Ad

header ads

ຊົມຊົມເກັ່ງຫຼາຍ ລາວເຮົາໄປໃກກວ່າທີ່ຄິດ ໜຸ່ມ ຕົວເລັກ ຫຼື ທ້າວ ສັກໄຊ ບຸນຍະໂຊກ ຂື້ນປະກວດ ເວທີ ໄມທອງຄຳ7 …???(ຊົມຄລິບ)

ຊົມຊົມລາວເຮົາໄປໃກກວ່າທີ່ຄິດ ໜຸ່ມ ຕົວເລັກ ຫຼື ທ້າວ ສັກໄຊ ບຸນຍະໂຊກ ຂື້ນປະກວດເວທີ ໄມທອງຄຳ7
(ຊົມຄລິບ)


Ad