Top Ad

header ads

ແຈ້ງເຕືອນໄພການເດີນທາງ!! ອັນຕະລາຍໃນຈຸດພູ 9 ຫລັກ ເສັ້ນທາງ ກາສີ-ເມືອງນານ (ຄລິບ)


ລາຍງານຈາກປະຊາຊົນໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນວັນທີ 22/10/2018 ສະພາບເສັ້ນທາງກາສີ – ເມືອງນາ ໂດຍສະເພາະຈຸດພູ 9 ຫລັກ ຍັງຄົງມີຄວາມສ່ຽງເນື່ອງຈາກມີຝົນ ແລະສະພາບເສັ້ນທາງມື່ນຫລາຍ
Ad