Top Ad

header ads

ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຈັບກຸ່ມແກ້ງຊາວຕ່າງປະເທດ ທີ່ລັກຂໍ້ມູນບັດ ATM


ພາຍຫລັງມີຄລິບວີດີໂອສັ້ນໆໄດ້ນໍາອອກເຜີຍແຜ່ຜ່ານສື່ອອນລາຍໃນທິດຜ່ານມາກໍລະນີມີກຸ່ມຄົນບໍ່ດີເອົາກ້ອງວົງຈອນປິດໄປລັກຕັ້ງໄວ້ຕູ້ເອທີເອັມເພື່ອດັກເອົາຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ ຫລ້າສຸດເຈົ້າໜ້າທີ່ສະເພາະກິດສາມາດຈັບກຸມໄດ້ແລ້ວຈໍານວນໜຶ່ງ ເຊິ່ງສາມາດເຫັນໂສມຫນ້າຂອງພວກຕ່າງຊາດ ແລະ ພັກພວກພາຍໃນທີລັກຖ່າຍຂໍ້ມູນຂອງລູກຄ້າຢູ່ບັນດາຕູ້ ATM.  29/10/2018
Ad