Top Ad

header ads

ແຈ້ງຫາພີ່ນ້ອງ ຄົນປ່ວຍຫຼົງທາງ ໃຫ້ມີຮັບເອົາແນ່ເດີ ຄາດອາດຖືກທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍມາ


ຊ່ວຍກັນແຊ ຫາພີ່ນ້ອງ, ມີປະຊາຊົນບ້ານໂຄກສາ ເມືອງປາກງື່ມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຫັນຜູ້ຍິງ ອາຍຸປະມານ 1 ປາຍ ຫາ 20 ປາຍປີ ຫລົງທາງມາແຕ່ໃສບໍ່ຮູ້ ມານອນຢູ່ບ້ານໂຄກສາ ໃນວັນທີ 9/10/2018 ເໜືອນຄົນສະຕິບໍ່ດີ ແລະ ຄືກັບຄົນທີ່ຖືກທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍມາ ຖ້າຫາກແມ່ນພີ່ນ້ອງໃຜໃຫ້ຕິດຕໍ່ມາທີ່ປົກຄອງບ້ານໂຄກສາເດີ ເພາະປັດຈຸບັນເພິ່ນເອົາໄປໄວ້ຢູ່ກຸ່ມບ້ານໂຄກສາ ເມືອງປາກງື່ມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ເປັນຕາສົງສານ

ຂໍ້ມູນມາຈາກ : ລາວ360ອົງສາ
Ad