Top Ad

header ads

ພໍ່ແມ່ ໃຈບາບ! ເອົາເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່ ໄປຖີ້ມຂ້າງກົກບົກ


ຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 18 ຕຸລາ 2018 ໄດ້ມີຜູ່ໃຊ້ Facebook ຊື່ Ley Kmch ໄດ້ລະບຸກຂໍ້ຄວາມວ່າ:

"ມີຄົນເອົາເດັກນອ້ຍມາຖິ້ມ ຢູ່ຂ້າງກົກບົກແຖວວັດໜອງພະຍາ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນເດັກຊາຍ ສະພາບແຂງແຮງດີ ແລະ ສົມບູນ, ໂຊກດີທີ່ທ່ານມາພົບເຫັນແລ້ວ ເພິນກໍ່ຮັບເອົາເປັນລູກບຸນທຳເລີຍ   ດີໃຈນຳເດີ້ບັກນອ້ຍທີ່ໄດ້ພໍ່ແມ່ໄໝ່ແລ້ວ"  

ແນວໃດກໍຕາມໂຊກດີທີນ້ອງຍັງປອດໄພແລະແຂງແຮງດີ.


ທີ່ມາ: Ley Kmch
Ad