Top Ad

header ads

ມະນຸດເຮົາໄດ້ທຳລາຍນ້ຳແຂງເທິງຂົ້ວໂລກເໜືອລົງແລ້ວ ຢ່າງສິ້ນເຊີງ NASA ເຜີຍວິດີໂອພິສູດໃຫ້ເຮົາໄດ້ເຫັນ ມາເບິ່ງກັນເລີຍ


ນ້ຳແຂງໃນມະຫາສະມຸດອັດລັງຕິກ ຫລື ບໍລິເວນຊີກໂລກເໜືອ ຫຼຸດລົງໃນຊ່ວງຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ມັນຍັງມີອາຍຸນ້ອຍ ແລະ ເບົາບາງລົງອີກດ້ວຍ

ການຫົດ​ຕົວ​ລົງ​ ແລະ​ ບາງ​ລົງ​ຂອງ​ທະ​ເລ​ນ້ຳ​ແຂງ​ກັບບ​ຈະ​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະທົບ​ຢ່າງ​ຮຸນແຮງ​ຫຼາຍ​

  • ເມື່ອ​ນ້ຳ​ແຂງ​ສີ​ຂາວ​ຊຶ່ງ​ປົກກະຕິ​ຈະ​ສະ​ທ້ອນ​ແສງ​ອາທິດ​ອອກ​ໄປ​ລະ​ລາຍ​ລົງ​ ກໍ​ຈະ​ເກີດ​ນ້ຳ​ໃນ​​ມະຫາ​ສະມຸດອັດລັງຕິກຈຳນວນ​ຫຼາຍ​ ​ແລະ​ ດູດເອົາ​ຄວາມ​ຮ້ອນ​ຈາກ​ແສງ​ອາທິດ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​ ແລະ ​ຈະ​ສົ່ງ​ຜົນ​ໃຫ້​ນ້ຳ​ແຂງ​ລະ​ລາຍ​ໄວ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ອີກ​ ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ນ້ຳ​ແຂງ​ທີ່​ລະ​ລາຍ​ກໍ​ຈະ​ຢິງ​ເຮັດໃຫ້​ນ້ຳ​ແຂງ​ອີກ​ຈຳນວນ​ຫຼາຍ​ລະ​ລາຍ​ລົງ​ອີກດ້ວຍ​
  • ​ສັດ​ທີ່​ໃກ້​ຈະ​ສູນ​ພັນ​ ຢ່າງ​ເຊັ່ນ​ໝີ​ຂັ້ວ​ໂລກ​ ສິງ​ໃຫຍ່​ທະ​ເລ​ (Walrus) ແລະ​ ແມວ​ນ້ຳ​ (Ice Seal) ຊຶ່ງ​ມີ​ຊີວິດອາໄສຢູ່​ກັບ​ນ້ຳ​ແຂງ​ ກໍ​ຈະ​ບໍ່​ສາມາດ​ຢູ່​ໄດ້​ຖ້າ​ບໍ່​ມີ​ນ້ຳ​ແຂງ​ ການ​ດຳ​ລົງ​ຊີວິດ​ຂອງ​ສັດ​ ແລະ ​ຄົນ​ຕາມ​ແຖບມະຫາ​ສະມຸດອັດລັງຕິກ​ຊຶ່ງ​ມີ​ວິ​ຖີ​ຊີວິດ ​ແລະ ​ວັດທະນະທຳ​ທີ່​ຕ້ອງ​ອາໄສ​ຢຸ່ກັບສັດ​ ແລະ ​ນ້ຳ​ແຂງ​ມາ​ນັບ​ລ້ານ​ໆ​ປີ​ ກໍ​ຈະ​ໄດ້ຮັບ​ຜົນ​ກະທົບ​ຢ່າງ​ຮຸນແຮງ​ອີກດ້ວຍ​

ມະນຸດ​ເຮົາ​ໄດ້​ທຳລາຍ​ນ້ຳ​ແຂງ​ເທິງ​ຂັ້ວ​ໂລກ​ເໜືອລົງ​ແລ້ວ​ ຢ່າງ​ສິ້ນ​ເຊີງ​  NASA ​ມີ​ວິ​ດີ​ໂອ​ພິສູດ​ໃຫ້​ເຮົາ​ໄດ້​ເຫັນ ຊົມກັນເລີຍ​


Ad