Top Ad

header ads

ຕິດ -1 ອົງສາ ຫິມະປະເທດລາວ ທີ່ບ້ານເມືອງເປິນ ເມືອງຫົວເມືອງ ແຂວງຫົວພັນ


❄️ຫິມະປະເທດລາວ⛄️☃️
ອາກາດປະຈໍາມື້ນີ້ ເວລາ7:00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 7ທັນວາ2019 ທີ່ບ້ານເມືອງເປິນ ເມືອງຫົວເມືອງ ແຂວງຫົວພັນ -1 ອົງສາ

ຕາມສະພາບການທີ່ເຫັນນັ້ນ ແມ່ນນ້ຳຄ້າງຈາກໃບໄມ້ໃບຫຍ້ານັ້ນຈັບກັນເປັນກ້ອນຄືດັ່ງນ້ຳກ້ອນແບບໃດແບບນັ້ນເລີຍ ຍ້ອນຄວາມຫນາວເຢັນຮອດ -1 ອົງສາ!


ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນຮັກສາສຸຂະພາບແດ່ເດີ


Ad