Top Ad

header ads

ສຸດຍອດລົດບິນຂື້ນໄປຕິດຢູ່ສວນດອກໄມ້ ວົງວຽນແຖວທາດຫຼວງ ນຶກວ່າຍຸກໃໝ່ແຫ່ງການຂາຍລົດ

ເຫດເກີດທີ່ວົງວຽນທາດຫຼວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ 18/2/2020 ເວລາປະມານ​ 4:00 ຕອນເຊົ້າອຸບັດຕິເຫດໃນຄັ້ງນີ້ບໍ່ໄດ້ຮັບລາຍງານວ່າມີຜູ້ບາດເຈັບ
ແຕ່ເບີ່ງສະພາບແລ້ວລົດຄັນດັ່ງກ່າວແມ່ນຂີ່ມາດ້ວຍຄວາມໄວພໍສົມຄວນແລະເຮັດເຮັດລົດຄັນດັ່ງກ່າວຕຳເອົາວົງວຽນແລ້ວຂື້ນໄປຕິດຢູ່ເທີ່ງວົງວຽງນັ້ນສ້າງຄວາມຕົກໃຈໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ຂີ່ລົດກາຍໄປກາຍມາໄດ້ພົບເຫັນວ່າຂື້ນໄປໄດ້ແລ້ວໃດ?
ແນວໃດກໍ່ຕາມກໍ່ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນປອດໄພ ທຸກຄົນຄວນມີສະຕິໃນການຂີ່ລົດພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍເພື່ອຫຼີກເວັ້ນອາກາດຫຼັບໃນທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນໄດ້
ຄລິບຕອນເກີດເຫດ
Ad