Top Ad

header ads

ຜູ້ໃຈບຸນແຈກໄຂ່ຟຣີ 1,500 ໜ່ວຍໃຫ້ປະປາຊາຊົນຍາມວິກິດ


ວັນທີ 30/3/2020 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈາກເຟສບຸກ Phonekham Hansana ໄດ້ມີຈຸດປະສົງຊ່ອຍສັງຄົມໃນຍາມຍາກສຳລັບຄົນທີ່ຫາເຊົ້າກີນຄ່ຳທີ່ບໍ່ມີເງີນ ຈື່ງຢາກຊ່ອຍເຫຼືອດ້ານອາຫານຄືການແຈກໄຂ່ໄກ່ຟຣີໃຫ້ຄົນທຸກຍາກເຊີ່ງເພີ່ນໄດ້ໂພສວ່າ “ຂໍເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຊ່ວຍເຫລືອສັງຄົມໃນຊ່ວງວິກິດ.


ຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າພ້ອມດ້ວຍຍາດພີ່ນ້ອງຈະແຈກໄຂ່ຟິ ຈຳນວນ 1,500 ໜ່ວຍ ໃຫ້ກັບທຸກຄອບຄົວທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ. ຂໍເຊີນມາຮັບໄຂ່ໄດ້ ທີ່ບ້ານສ້າງເຫວີຍ ຮ່ອມ 08 ເລີ່ມ 10:00 AM ມື້ວັນທີ 31/03/2020 ພຽງແຕ່ມື້ດຽວເທົ່ານັ້ນ. ຂໍອາໄພມາລ່ວງໜ້າ ຖ້າຫາກວ່າຈຳນວນໄຂ່ແຈກໝົດກ່ອນ.🙏🌹”

 
Ad