Top Ad

header ads

Lamborghini ລົດຍີ່ຫໍ້ Super Car ຍັກໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກຈາກ ອີຕາລີ ປ່ຽນສາຍການຜະລິດຈາກ Super Car ມາເປັນການຜະລິດ ໜ້າກາກ ແລະ Face Shield ຊົ່ວຄາວ.Lamborghini ລົດຍີ່ຫໍ້ Super Car ຍັກໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກຈາກ ອີຕາລີ ປ່ຽນສາຍການຜະລິດຈາກ Super Car ມາເປັນການຜະລິດ ໜ້າກາກ ແລະ Face Shield ຊົ່ວຄາວ.
ອີຕາລີເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງຮ້າຍແຮງຈາກເຊື້ອໄວຣັສ COVID-19 ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີຄົນເສຍຊີວິດຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກໃນເວລານີ້. ທາງ  Lamborghini ຈຶງໄດ້ປ່ຽນໂຮງງານ Sant Agata ໃນປະເທດອີຕາລີເພື່ອເປັນສູນກາງການຜະລິດ ສຳລັບ ໜ້າ ກາກ ແລະ Face Shield   ສຳລັບພະນັກງານແພດ ໝໍ ໄດ້ໃຊ້ງານ. ໂດຍການໃຊ້ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກຕັດບ່ອນນັ່ງຂອງ Lamborghini  ມາຕັດຍິບຫນ້າກາກ ລວມທັງນຳໃຊ້ເຄື່ອງພິມ 3D ເພື່ອຜະລິດ Face Shield ເພື່ອແຈກຢາຍໃຫ້ພະນັກງານແພດເພື່ອໃຊ້ງານAd