Top Ad

header ads

ດ່ວນ ສຳນັກງານນາຍົກອອກແຈ້ງການກ່ຽວກັບເພີ່ມທະວີປະຕິບັດການຜ່ອນຜັນ, ປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ພະຍາດ ໂຄວິດ-19


 #ດ່ວນ ສຳນັກງານນາຍົກອອກແຈ້ງການ ຊີ້ນຳເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີປະຕິບັດມາດຕະການຜ່ອນຜັນ, ປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 .
Ad