Top Ad

header ads

ດ່ວນ! ເປັນເຈົ້າຂອງລົດຈັກ ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນພຽງ 2ລ້ານກີບ

 

ປະກາດ! ປະກາດ! ປະກາດ!

ພວກເຮົາຈະເປີດສາງຂາຍລົດຈັກມືສອງ ຕາມສະພາບ ແລະ ລາຄາຈັບຕ້ອງໄດ້ ລາຄາສູງສຸດບໍ່ເກີນ 2,000,000 ກີບ.
ສະຖານທີ່:ສາງລົດຫລັກ 8 ຕິດກັບສູນບໍລິການ ETL, ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ, ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ໃນວັນທີ 14/08/2020 ສະເພາະວັນດຽວເທົ່ານັ້ນ.
ຫມາຍເຫດ: ລົດມີເອກະສານຄົບ, ຂາຍຕາມສະພາບ ແລະ ລົດມີຈໍານວນຈໍາກັດ (ມາກ່ອນມີສິດເລືອກກ່ອນ)
Ad