Top Ad

header ads

ເກີດເຫດນໍ້າຖ້ວມກະທັນຫັນທີ່ເມືອງຄອບເຊົ້າມື້ນີ້

 ໄຊຍະບູລີ: ລາຍງານຈາກປະຊາຊົນໃຫ້ຮູ້ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 7 ສິງຫາ 2020 ນີ້ວ່າ. ທີ່ ເມືອງຄອບ, ແຂວງໄຊຍະບູລິ ແມ່ນໄດ້ປະສົບ ໄພນ້ຳຖ້ວມ ຢ່າງໜັກ ໃນຕອນ ເຊົ້າຂອງ ວັນທີ ສິງຫາ 2020 ເພາະເກີດໄພນຳຖວມກະທັນຫັນ.

ເນືອງຈາກ ຕົກຫນັກຫມົດຄຶນວັນທີ 6 ສິງຫາ 2020, ເຮັດໃຫ້ ໄຮ່ນາຕາກາ ເຮືອນຊານປະຊາຊົນຈຳນວນຫນຶ່ງ ໄດ້ ຮັບຄວາມ ເສຍຫາຍ.

ໃນປັດຈຸບັນທາງ ຄະນະຮັບຜິດຊອບໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ໄດ້ຮ່ວມ ກັບກຳລັງ ປກສ ປກຊ ເລັງ ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນຢ່າງເລັ່ງດ່ວນ. ລາຍລະອຽດ ຄວາມເສຍຫາຍ ຈະແຈ້ງໃຫ້ຊາບຕື່ມພາຍຫຼັງ.
Ad