Top Ad

header ads

ວອນຜູ້ໃຈບຸນຊ່ວຍ ງານສົບລູກຕູ້ພອນຍັງຂາດຄ່າໂລງສົບຢູ່ອີກ 2.000.000ກີບ ງານສົບລູກຕູ້ພອນຍັງຂາດຄ່າໂລງສົບຢູ່ອີກ2.000.000ກີບ

ແລະປັດໃຈເລັກໆນ້ອຍນ້ອຍເພື່ອຊື້ນ້ຳຢູ່ນຳກີນແລະຂອງກີນຂອງທານ

ເພື່ອງັນເຮືອນດີ ງານສົບລູກຊາຍ

ແລ້ວແຕ່ຜູ້ສັດທາ

ທີ່: ເລກບັນຊີ ທະນາຄານການຄ້າ ຕ່າງປະເທດລາວ

THE ASSOCIATION OF ASSISTANCE AND RELIEF VIENTIANE CAPITAL

010120001940404001 ກີບ

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ54000089

Ad