Top Ad

header ads

ແມ່ຍ່າກັບລູກໃພ້ຍິງໂພສ ເຟສສ່ວນຕົວ ຫອບລູກຫນີຈາກເຮືອນຍ່າ:

ພາລູກມາເຊົ່າເຮືອນຢູ່ຕາ່ງຫາກ 2 ຄົນຜົວໄປເຮັດວຽກ

ຄັບທີ່ຢູໄດ້ຄັບໃຈຢູຍາກ ອົດມື້ກິນມື້ກະພໍໃຈ

ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍບ່ວງ 2 ກ້ານຖ້ວຍ 2 ໃບ🥺

ຫມໍ້ 1 ຫນວຍ

ສາດປູກະຍັງບໍ່ມີຄອຍຫາເອົາ🥰

ເຂົ້າຊິກິນກະບໍ່ມີພິມໄປນຳຕາໄຫລໄປ

ທຸກຄົນຫນ້າຈະຮູ້ເນາະເລື່ອງແມ່ຍ່າກັບລູກໃພ້

ດີແຕ່ມີທີ່ນອນແມ່ຊື້ໄວ້ຕອນໄປຈ້າງກ່ຽວເຂົ້າຕອນທັນເກີດລູກ

ພໍແມ່ກະບໍ່ມີຄືຄົນອື່ນຢູນຳແມ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າກະຕຸຍປະ🙏🙏ຂ້ອຍຂໍຂອບໃຈແມ່ໆເດີທີຊື້ຢາເພີ່ມນຳນົມຢາຕົ້ມ ເຮັດໃຫ້ຂອ້ຍມີເງີນເຊົ່າເຮືອນ🙏🙏 ໃຜມີນຳໃຈຢາກເປັນອາຫານແຫ້ງກະຂອບໃຈເດີ.

CR: ກຸ່ມແມ່ລູກອ່ອນ

Ad