Top Ad

header ads

ຈັບໄດ້ ໂຈນມືດີດຶງສາຍຄໍຄຳແມ່ຄ້າຂາຍໄຂ່ຊວ່ງນີ້ຄຳແພງ ລະມັດລະວັງກັນແດ່ເດີ ຈັບໂຈນເພດຍິງສູງອາຍຸ ທຳທ່າມາຊື້ໄຂ່ແລ້ວດຶງສາຍຄໍຄຳແມ່ຄ້າຂາຍໄຂ່
ເຫດການນີ້ເກີດຂື້ນຢູ່ຕະຫລາດຫລັກ 8 ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ໃນເວລາ 10:30 ໂມງ ຂອງວັນທີ 3 ເມສາ 2024 ນີ້ ມີໂຈນທຳມ່າມາຊື້ໄຂ່ ແລະ ໄດ້ດຶງສາຍຄໍຄຳແມ່ຄ້າຂາຍໄຂ່ ແລ້ວຂັບລົດຈັກຫຼົບໜີ ແຕ່ຊ້ຳພັດຂີ່ລົດຕົກຮ່ອງລະບາຍນ້ຳ


ປັດຈຸບັນ ແມ່ນສາມາດຈັບໂຈນໄດ້ແລ້ວ ເປັນເພດຍິງອາຍຸປະມານ 50 ປີ ພ້ອມຄຳ ແລະ ເງິນສົດຈຳນວນໜຶ່ງ.  
Ad