Top Ad

header ads

ແຈກ ແຈກ ແຈກ ທຶນການສຶກ 23 ທຶນ ຈາກໂຄງການຮ່ວມມື 3 ປະເທດ ກັບ ສປປ ລາວ, ດ່ວນທີ່ສຸດ !!!Cuba

ທຶນການສຶກສາ ການຮ່ວມມື 3 ປະເທດ, ກໍາປູເຈຍ, ມົງໂກລີ ແລະ ກູບາ

ສໍາຫຼັບນັກສຶກສາລາວ ຈໍານວນທັງໝົດ 23 ທຶນ ເປີດໃຫ້ທ່ານ ໄດ້ສະມັກແລ້ວ.

ປິດຮັບສະມັກ: 25/7/2016


ລາຍລະອຽດ:
Mongolia Cambodia


ທີ່ມາ http://www.laoyouth-radio.com/
Ad