Top Ad

header ads

30 ມິຖຸນານີ້ ເລີ່ມໃຊ້ແບບຟອມຄຳຮ້ອງຂໍໜັງສືຜ່ານແດນແບບໃໝ່


ກົມກົງສຸນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງໃຫ້
ຊາບວ່າ: ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2016
 ເປັນຕົ້ນໄປ,
ກົມກົງສຸນຈະນຳໃຊ້ແບບຟອມຄຳຮ້ອງຂໍໜັງສືຜ່ານແດນແບບ
ໃໝ່ ຊຶ່ງສາມາດສຳເນົາ ແລະ
ດາວໂຫຼດເອົາຈາກເວັບໄຊຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ 
http/www.mofa.gov.la/index.php/lo/ ຫຼື
http/www.mofa.gov.la/index.php/lo/passport_appllcation
   ຈຸດປະສົງໃນການປັບປຸງແບບຟອມຄຳຮ້ອງຂໍໜັງສືຜ່ານແດນ
ແລະ ຂັ້ນຕອນອະນຸຍາດການຂໍໜັງ
ສືຜ່ານແດນ
ໃຫ້ກະທັດຮັດ ແລະເຂົ້າໃຈງ່າຍ ແມ່ນເພື່ອບໍລິການປະຊາຊົນ
ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ ແລະປະຢັດເວລາ.
Ad