Top Ad

header ads

ວິທີ່ປ້ອງກັນການໂຈມຕີ ຈາກໄວຣັສ WannaCry Ransomware ຫຼື Wanna Decryptor ທີ່ກຳລັງລະບາດລະບົບ Windows ທົ່ວໂລກ


WannaCry/WannyCrypt ເປັນໄວຣັສຄອມພິວເຕີທີ່ກຳລັງໂຈມຕີລະບົບ Windows ທົ່ວໂລກພາຍໃນເວລາ 2 ມື້ ໄປແລ້ວກວ່າ 100 ປະເທດ ຜ່ານຊ່ອງວ່າງຊື່ວ່າ SMBv1 (ໃນເລື່ອງເຕັກນິກທ່ານສາມາດຊອກຫາອ່ານໄດ້ໃນອິນເຕີເນັດ). ເຊິ່ງແນ່ນອນວ່າເປັນວິກິດລະດັບໂລກ ເຮົາຈຶ່ງມາບອກເຕືອນພ້ອມກັບວິທີແກ້ໄຂດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:


ວິທີທີ່ 1


ປົກກະຕິແລ້ວ Windows ຂອງແທ້ທີ່ມາກັບເຄື່ອງຈາກໂຮງງານ ຫຼື ຊື້ລະຫັດມາໃສ່ ມັນຈະອັປເດດເອງ ຖ້າມີການຕໍ່ອິນເຕີເນັດ. ຕ່າງຈາກ Windows ທີ່ທາງຮ້ານມັກລົງໃຫ້ຟຣີ ຫຼື ຊື້ແຜ່ນປອມມາລົງນັ້ນ ມັກຈະມີຂອງແຖມ (ທີ່ບໍ່ດີ) ເປັນປະຈຳ ພ້ອມທັງປິດລະບົບອັປເດດເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຖືກຈັບລິຂະສິດ ແລະ ເປີດຊ່ອງວ່າງໄວ້ຕະຫຼອດເພື່ອແຮັກ ອັນນີ້ກໍແມ່ນຮັບຄວາມສ່ຽງກັນເອົາເອງ.


ລາຍລະອຽດຍາວໆ ຂອງວິທີ ທີ1
https://www.blognone.com/node/92405

ວິທີທີ່ 2

#ໝາຍເຫດ #ວິທີນີ້ອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໄຟລ໌ຈາກເຊີເວີຣ໌ບໍ່ໄດ້ ເຊິ່ງເໝາະກັບຄອມທີ່ໃຊ້ຄົນດຽ
ສ່ວນໃຜທີ່ເນັດບໍ່ອຳນວຍໃນການອັປເດດ ກໍສາມາດໃຊ້ວິທີນີ້ຊຳຊາໄປກ່ອນ ຖ້າໄວຣັສມັນບໍ່ພັດທະນາໄປຕື່ມ ວິທີນີ້ກໍພໍສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ສົມຄວນ. ເພາະເປັນການປິດຄວາມສາມາດ SMBv1 ທີ່ເປັນຊ່ອງວ່າງໃນການໂຈມຕີນັ້ນເອງ. ປິດໂລດ ເພາະໂຕນີ້ເປັນເຕັກໂນໂລຊີເກົ່າແລ້ວ ບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ແລ້ວ.


ລາຍລະອຽດຍາວໆ ຂອງວິທີ ທີ2
https://www.blognone.com/node/92410


ເພິ່ນວ່າ ບໍ່ເຫັນໂລງສົບ ບໍ່ຫຼັ່ງນ້ຳຕາ
ບາງເທື່ອຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນບາງອັນ ກໍບໍ່ສາມາດຕີເປັນມູນຄ່າໄດ້ ຖ້າສູນຫາຍ ກໍຄືເສຍໄປເລີຍແບບບໍ່ກັບຄືນມາ ຖ້າບໍ່ມີການສຳຮອງ ແລະ ປ້ອງກັນຢ່າງຖືກວິທີ. ສຸດທ້າຍ ຢ່າລືມຫຼີກລ່ຽງໂປຣແກຣມຊອຟແວຣ໌ເຖື່ອນ ແປກໆ ທີ່ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບອັນຕະລາຍໃນພາຍຫຼັງ ເພາະຂອງຟຣີ ບໍ່ມີໃນໂລກ.

ຂອບໃຈທີ່ມາຈາກ BIZGITAL
Ad