Top Ad

header ads

ອັນຕະລາຍພາຍຸເຂົ້າທີ່ນະຄອນຫລວງຮ່າໂນ້ຍຫວຽດນາມ


ເຊົ້າວັນທີ 28/07/2016
ອັນຕະລາຍຈາກພາຍຸມື້ເຊົ້ານີ້ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫລວງຮ່າໂນ້ຍຫວຽດນາມຕົ້ນໄມ້ລົ້ມລະເນລະນາດຈົນໄປທັບຄົນຂັບລົດແທ໋ກຊີເສຍຊີວິດໄປຫນື່ງຄົນລົດຈັກກະລົ້ມເພາະລົມພາຍຸແຮງຫລາຍຍັງມີອີກຫລາຍໆແຂວງທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກພາຍຸລູກນີ້ລວມທັງພຶດພັນຜົນລະປູກທາວດ້າຍການກະເສດໄດ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍອີກຢ່າງຫລວງຫລາຍ.

ໃຜທີ່ກຳລັງຮຽນຢູ່ຫວຽດຄວນເບິ່ງສະພາບອາກາດກ່ອນກັບໄປຮຽນເທິມໃຫມ່ນີ້ເດີດ້ວຍຄວາມປາດຖະຫນາດີຈາກ  #ROLANACOSMETICພາບຂ່າວ:ເຟສບຸກຫມູ່ຫວຽດ
Ad