Top Ad

header ads

ພົບປາປະຫລາດປ່ຽນສີໄດ້


ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ຊາວເມືອງເຈິ້ນຈຽງ ມົນທົນຈຽງຊູພໄບປາປະຫລາດທີ່ສາມາດປ່ຽນສີໄດ້ ປາດັ່ງກ່າວມີນໍ້າໜັກ 500 ກຣາມ ຂະນະທີ່ຟູ່ໃນນໍ້າປາໂຕນີ້ຈະມີສີທອງ ແຕ່ເມື່ອນຳອອກຈາກນໍ້າປາໂຕນີ້ຈະປ່ຽນເປັນສີດຳຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະຖ້າປ່ອຍລົງນໍ້າກໍ່ຈະປ່ຽນເປັນສີທອງອີກ ສ້າງຄວາມປະຫລາດໃຈໃຫ້ແກ່ຜູ້ພົບເຫັນເປັນຢ່າງຍິ່ງ.

ຂໍຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ: ສຳນັກຂ່າວຈີນ
Ad