Top Ad

header ads

ວິທີປ້ອງກັນສິວຍາມເດີນທາງປັດໃຈຕ່າງໆຈາກການເດີນທາງບໍ່ວ່າຈະເປັນສະພາບອາກາດເທີງເຄື່ອງບີນ ແສງແດດ ຫຼື ແມ້ແຕ່ຄວາມຄຽດລ້ວນແຕ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີສິວເກີດຂື້ນໃດ້ ແຕ່ຖ້າພວກທ່ານຕຽມເຂົ້າຂອງພວກນື້ໄວ້ໃຫ້ພ້ອມກໍ່ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນບັນຫານີ້ໃດ້.


ຜະລິດຕະພັນທຳຄວາມສະອາດ: 
ຜູ້ຊ่ຽວຊານດ້ານຜິວໜັງແນະນຳໃຫ້ພົກຜະລິດຕະພັນທຳຄວາມສະອາດຜິວໜ້າທີ່ມີ   ສ່ວນຜະສົມຂອງກົດໄກລໂຄລິກຫຼືກົດຊາລິໄຊລິກ ຕິດໂຕໄປດ້ວຍ
ໂຕທຳລາຍສິວ: 
ເລືອກໃຊ້ຄີມແຕ້ມສິວແບບທີ່ມີສ່ວນຜະສົມຂອງBen Hill Road peroxide.ຢ່າງນ້ອຍ 2.5 ເປີເຊັນເພາະ    ຈະຊ່ວຍເລັ່ງການຜັດເຊວຜິວ ຈື່ງຊ່ວຍປ້ອງກັນຮູ້ຂຸມຂົນອຸດຕັນຈາກເຊວຜິວທີ່ຕາຍແລ້ວໃດ້.
 
ເຕີມຄວາມຊຸ່ມຂື້ນ: 
ມອງຫາມອຍສເຈີໄລເຊີທີມີຕົວຂ້າເຊື້ອແບດທີເລຍຫຼືປ້ອງກັນການອັກເສບຜະສົມຢູ່ດ້ວຍ ເຊັ່ນ: ສານສະກັດຈາກດອກໄອຣິດຊິງແລະຊາຂຽວ
ຄີມກັນແດດ: 
ເຖີງຈະບໍ່ກ່ຽວກັບການດູແລສິວໂດຍຕົງ ແຕ່ເປັນສິ່ງຈຳເປັນທີ່ທ່ານຂາດບໍ່ໃດ້ເພາະຈະຊ່ວຍຜິວຈາກລັງສີຢູວີໃນແສງແດດເຊິ່ງອາດຈະກໍ່ກວນປັນຫາສິວຂອງທ່ານໃດ້.


Ad