Top Ad

header ads

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໄຂ້ເລືອດອອກແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 140 ກໍລະນີ

   ໜ່ວຍເຝົ້າລະວັງພະຍາດລະບາດຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກລາຍງານວ່າ: ນັບແຕ່ເດືອນມັງກອນມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໄຂ້ເລືອດອອກ 148 ກໍລະນີ ແລະ ບໍ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດໃນນັ້ນຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນ: ເມືອງສີສັດຕະນາກມີ 36 ກໍລະນີໄຊ ທານີ 33ກໍລະນີໄຊເສດຖາ 26 ກໍລະນີສີໂຄດຕະບອງ 23 ກໍລະນີ້ຈັນທະບູລີ 11ກໍລະນີຫາດຊາຍຟອງ 11 ກໍລະນີນາຊາຍທອງ 7 ກໍລະນີທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ແມ່ນມີອັດຕາຜູ້ຕິດເຊື້ອໜ້ອຍກວ່າທັງນີ້ກໍຍ້ອນຄວາມເອົາ ໃຈໃສ່ຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກໍຄືອຳນາດການປົກຄອງເມືອງຕ່າງໆໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນພະຍາດດັ່ງ ກ່າວຢ່າງເອົາຈິງຈັງໂດຍສະເພາະແມ່ນການທຳລາຍໜອມນ້ຳຍຸງລາຍ,ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນຂະບວນການລ້ຽງ
ແລະ ປ່ອຍປາຫາງນົກຍຸງເພື່ອກິນໜອນນ້ຳຍຸງລາຍຊຶ່ງມີສ່ວນສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ນະຄອນຫຼວງບໍ່ມີການລະບາດຂອງໄຂເລືອກອອກໃນປີນີ້ຂະນະທີ່ຢູ່ທົ່ວປະເທດມາຮອດປັດຈຸບັນມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໄຂ້ເລືອດອອກແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 2300ກໍລະນີ ແລະ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ 9 ຄົນຮ້າຍແຮງກວ່າຫມູ່ແມ່ນຢູ່ແຂວງຈຳປາສັກມີຜູ້ຕິດເຊື້ອຫຼາຍກວ່າ 1ພັນກວ່າກໍລະນີ ແລະ ເສຍຊີວິດ 7 ຄົນບໍລິຄຳໄຊ 304 ກໍລະນີເສຍຊີວິດ 1 ຄົນຄຳມ່ວນ 221 ກໍລະນີ,ສະຫວັນນະເຂດ 125 ກໍລະ ນີສາລະວັນ 96 ກໍລະນີ້ເສຍຊີວິດ 1 ຄົນເຊກອງ 80 ກໍລະນີອັດຕະປີ 70ກໍລະນີຫຼວງພະບາງ 77 ກໍລະນີອຸດົມໄຊ 37 ກໍລະນີຫຼວງນ້ຳທາ 20 ກໍລະນີ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ 20ກໍລະນີ,ໃນໄລຍະຜ່ານມາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວຢ່າງໃກ້ຊິດ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຈະລະບາດຮ້າຍແຮງຂຶ້ນດັ່ງນັ້ນອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຈົ່ງເອົາໃຈໃສ່ກຳຈັດແຫຼ່ງເພາະພັນຂອງຍຸງລາຍທີ່ເປັນພາຫະນຳເຊື້ອແລະ ເປັນເຈົ້າການເຝົ້າລະວັງ,ປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນດ້ວຍການປະຕິບັດຫຼັກການ 5 ປ ທີ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກວາງອອກຢ່າງເຂັ້ມງວດຄື: 1 ປິດຝາພາຊະນະທີ່ມີນ້ຳພາຍໃນເຮືອນ ແລະ ນອກເຮືອນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຍຸງມາໄຂ່ໃສ່, 2 ປ່ຽນນ້ຳ ແລະ ຜັດຖູພາຊະນະເຊັ່ນ: ເຕົ້າດອກໄມ້ນ້ຳຮອງຕີນຕູ້ເຢັນຖ່ານຮອງຈອກນ້ຳ,  3 ປ່ອຍປາຫາງນົກຍຸງເພື່ອກິນໜອນນ້ຳຍຸງລາຍ,  4 ປັບປຸງບໍ່ໃຫ້ມີນ້ຳຄ້າງຂັງກະໂປະກະປ໋ອງຮາງລິນ ແລະ ຢ່າງຕີນລົດເກົ່າ,   5 ປະຕິບັດເປັນປະຈຳທຸກໆອາທິດ ແລະ ຖ້າຫາກເປັນໄຂ້ໃຫ້ໄປປິ່ນປົ່ວຢູ່ໂຮງໝໍ ຫຼື ສຸກສາລາໃກ້ບ້ານທ່ານ ແລະ ຖ້າຫາກທຸກຄົນປະຕິບັດຕາມຄຳຂວັນດັ່ງກ່າວຢ່າງເຂັ້ມງວດເຊື້ອວ່າເຮັດໃຫ້ພະຍາດດັ່ງກ່າວທີ່ພວມລະບາດຢູ່ໃນປັດຈຸບັນຫຼຸດຫຼ້ອຍຖອຍລົງ.


ທີ່ມາ http://laophatthananews.blogspot.com/2016/08/140.html
Ad