Top Ad

header ads

ສວນນໍ້າດົງ ອີກໜຶ່ງສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງໃໝ່ຂອງຫລວງພະບາງ


ສຳຫລັບທ່ານໃດທີ່ສົນໃຈຢາກເຂົ້າຊົມສວນນ້ຳດົງ ແມ່ນຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການໃນວັນທີ 28/8/2016 ເປັນຕົ້ນໄປ
+ ຄ່າເຂົ້າຊົມ 20,000ກິບ/ຄົນ (ຄົນລາວ)
ໃນນັ້ນທ່ານສາມາດ ຍ່າງຊົມສວນດອກໄມ້ ແລະ ຫມາກໄມ້, ຂົວລອຍ ທີ່ມີຄວາມຍາວ ແລະ ສູງ , ຫລິ້ນນຳ້ຕົກຕາດ 

*ໝາຍເຫດ ວັນທີ 28-31/8/2016 ຊື້ 2ປີ້ ແຖມ 1ປີ້
ສະຖານທີ່: ບ້ານຊຽງມວກ ຫນ້າເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າດົງ

Ad