Top Ad

header ads

ຄຸນສົມບັດໃໝ່ Facebook Messenger ສົນທະນາກັນໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງແອັດເພື່ອນໃນເຟສບຸກ

ມີລາຍງານຫຼ້າສຸດຈາກ BuzzFeed News ລະບຸວ່າ Facebook Messenger ຄຸນສົມບັດໃໝ່ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານສາມາດເຂົ້າໃຊ້ງານ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງທຳການເພີ່ມເພື່ອນເທິງ Facebook ອີກຕໍ່ໄປ.

     ທັ້ງນີ້ຫາກມີຜູ້ໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້ເປັນເພື່ອນກັນສາມາດສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງ Facebook Messenger ກໍຈະມີການແຈ້ງເຕືອນພ້ອມໃຫ້ເຮົາສາມາດເລືອກຕອບກັບ (accept) ຫຼື ບໍ່ອ່ານຂໍ້ຄວາມນັ້ນ (ignore) ຊຶ່ງ ຂໍ້ຄວາມທີ່ເຮົາເລືອກອ່ານ ແລະບໍ່ເລືອກອ່ານນັ້ນ ຈະໄປສະແດງຄົນລະ inbox ກັນ ໂດຍຂໍ້ຄວາມທີ່ເຮົາຕອບຮັບເລືອກອ່ານຈະຢູ່ໃນ inbox ປົກກະຕິຂະນະທີ່ຂໍ້ຄວາມທີ່ເຮົາເມີນເສີຍນັ້ນຈະໄປຢູ່ໃນ inbox ອື່ນໆແທນ.

ທີ່ມາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
Ad