Top Ad

header ads

ພົບແລ້ວ...! VIP ໜຶ່ງໃນ ສະຖານທີ່ບໍລິການອູ້ມບຸນ ໃນລາວທີ່ຜູ່ຖືກຫາ ຊັກທອດ ຂົນນ້ຳອະສຸຈິ ມາຈາກປະເທດໄທ ! (ມີຄລິບວີດີໂອ)


VIP ໜຶ່ງໃນ ສະຖານທີ່ບໍລິການອູ້ມບຸນ ໃນລາວ ທີ່ຜູ່ຖືກຫາ ຊັກທອດ ຂົນນ້ຳອະສຸຈິມາສົ່ງ! (ຊົມຄລິບ)
ທີ່ມາ Thai PBS


ອ່ານລາຍລະອຽດຂ່າວ ຄິກທີ່ນີ້
Ad