Top Ad

header ads

ເກີດເຫດລົດຕູ້ໂດຍສານ ໄຊຍະບູລີ-ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປີ້ນທີ່ ພູໃຫ່ຍ ແຂວງວຽງຈັນ(ມີວີດີໂອ)


ເມື່ອເວລາປະມານ 11 ໂມງຂອງວັນທີ່ 9/5/2017 ໄດ້ເກີດອຸປະຕິເຫດລົດໂດຍສານໄຊຍະບູລີ-ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເສຍຫຼັກປີ້ນ ທີ່ ພູໃຫ່ຍ ແຂວງວຽງຈັນ ໂຊກດີທີ່ມີຜູ້ໂດຍສານບາດເຈັບເຫຼັກນ້ອຍ ບໍ່ມີຜູ່ເຈັບຫນັກ ຈາກການໃຫ້ການຄົນຢູ່ໃນເຫດການບອກວ່າລົດປິ້ນ 3 ຮອບ ເກືອບຕົກຫ່ຽວ






ຄລິບວີດີໂອ


Ad