Top Ad

header ads

ໃນລາວຈະຍັງເຫຼືອຈັກໂຕ? ເສົ້າໃຈ “ພົບປ່າຂ່ານ້ອຍ ຕາຍ” ເຊິ່ງເປັນປາທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນທີ່ສຸດຂອງລາວ!

ໃນວັນທີ 10.3.2018 ປະຊາຊຊົນບ້ານຄອນດອນເດດ ເມືອງໂຂງ ແຂວງຈຳປາສັກ ໄດ້ພົບເຫັນປາຂ່າຕາຍ ໂດຍຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກຊື່ ‘ນ້ອງຈັນດາ ອໍດີກາຟິວ’ ໄດ້ໂພສພາບປາຄ່າພ້ອມກ່າວວ່າ :
“ ຕາອີ່ໂຕເຈ້າເດທ້າວປາຂ່າເອີຍ🐋
ປາທີ່ອະນຸລັກໄວ້ໜ້ອຍທໍ່ໃດກະຕາຍຈາກໄປ
ໄປດີເດີທ້າວປາຂ່າເອີຍ😰
ທີ 10/3/2018 ສັນນີ້ຖານອາດຖືກມອງແຕ່ບໍ່ທັນແນ້ໃຈ😰
ໃກ້ຈະສູນພັນລະເດ ຊ່ວຍກັນອະນຸລັກໄວ້ແນ່ເດີ🙏🏻
ກົດແຊຣ໌ໃຫ້ຄນອື່ນຮູ້🔊
ຂໍຂອບໃຈ ”
ເຫັນແບບນີ້ແລ້ວ ແອັດມິນກໍຢາກວອນໃຫ້ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມາເບິ່ງແຍງເລື່ອງນີ້ຕຶ່ມແດ່ ເພາະຖ້າປ່ອຍໃຫ້ປ່າຂ່າຢູ່ຕາມສະຖາກຳແບບນີ້ ຕໍ່ໄປປະເທດລາວອາດຈະບໍ່ເຫຼືອພໍໂຕ ສູນພັນໄປເລີຍກໍເປັນໄດ້
ຄວາມຄິດເຫັນບາງສ່ວນ

Ad