Top Ad

header ads

ແຊຣ໌ສະນັ້ນ! ບ່າວທະຫານພັນທະຮ້ອງເພງມາເບິ່ງ ວ່າມ່ວນສຳໃດ "ຄົນແຊຣ໌ເປັນມື່ນ"( ມີຄຣີບ )

 ຝາກເພງມວ່ນໆຈາກໃຈອ້າຍທະຫານພັນທະທີ່ປະຈຳຊາຍແດນ ແດ່ເດີຝາກເພງມວ່ນໆຈາກໃຈອ້າຍທະຫານພັນທະທີ່ປະຈຳຊາຍແດນ ແດ່ເດີ
ຖ້າເພື່ອນໆມີນຳ້ໃຈຮັກຊາດ ຮັກທະຫານຮົ້ວຂອງຊາດຜູ່ປົກປັກຮັກສາເຂດນ້ຳແດນດີນໃຫ້ເຮົາຢູ່ເຢັນເປັນສຸກ
ຊົມຄລິບເລີຍ


ຢ່າລືມກົດໄລຣ໌ ກົດແຊຣ໌ ໃຫ້ທະຫານຂອງຊາດແດ່ເດີ້

 ຂອບໃຈທີ່ມາ: ຈັນດີ ແກ້ວດີ

Ad