Top Ad

header ads

(ຄລິບເດັດ) ຈັບໂຈນລັກສາຍໄຟ ຢູ່ອະພາດເມັ້ນຊຽງຍືນ spiderman lao ປີນຕຶກ 4ຊັ້ນ


ຈາກເຟສບຸກທີ່ມີຊື່ວ່າ "Annita Southiphong " ໄດ້ເວົ້າວ່າ

ຈັບໂຈນລັກສາຍໄຟຢູ່ອະພາດເມັ້ນຊຽງຍືນ spiderman lao ປີນຕຶກ4ຊັ້ນ 5ຊັ້ນ ປີນຂຶ້ນດາດຟ້າ ໂຫນກົກໄມ້ ໂດດຂຶ້ນຫລັງຄາ ປີນທໍ່ນໍ້າ ມັນເຮັດໄດ້ຫມົດ ຊອກມັນຕັ້ງແຕ່ 4ໂມງ ຈົນ6ໂມງ ຈຶ່ງເຫັນມັນລີ້ຢູ່ດາດຟ້າຊັ້ນ5 ພ້ອມກັບສາຍໄຟທີ່ມັນຕັດແລ້ວຫລາຍເປົ໋າ ບໍ່ຮູ້ມັນຂຶ້ນໄປໄດ້ແນວໃດເພາະບໍ່ມີທາງຂຶ້ນເລີຍ, ລະມັນຍັງປີນກົກໄມ້ໂດດຫນີເຂົ້າໄປທາງໃນຕຶກຮ້າງທາງຂ້າງ ລະຍັງຫນີຕໍ່ອອກມາທາງຫລັງຄາອີກ ໂດດໄປໂດດມາຫລາຍຕຶກ. ງຶດ!!!

*ເຫດການນີ້ເກີດຂື້ນໃນວັນທີ 28/3/2018 ທີ່ ແຂວງນະຄອນຫຼວງ

Ad