Top Ad

header ads

ແຈ້ງການດ່ວນ ! ອາດມີຊິ້ນສ່ວນຂອງຍານອາວະກາດ ຕົກລົງມາໃນເຂດແຂວງ ພາກໃຕ້ ຂອງ ສປປລາວ ໃນວັນທີ 9/5/2018ແຈ້ງການດ່ວນ!!ອາດມີຊິ້ນສ່ວນຂອງຍານອາວະກາດ ຕົກລົງມາໃນເຂດແຂວງ ພາກໃຕ້ ຂອງ ສປປລາວ ໃນວັນທີ 9/5/2018 ເວລາປະມານ 1:31-1:47 ນາທີ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ…


ຈົ່ງພາກັນລະມັດລະວັງ !

Ad