Top Ad

header ads

ເຫດຍາດຄິວບັ້ງໄຟຈົນທະເລາະວິວາດຕີກັນ ສ້າງຄວາມບໍ່ເໝາະສົມໃນງານບຸນ ( ມີຄລິບ)ຍາດຄິວບັ້ງໄຟຈົນຕີກັນ ປະເພນີບຸນບັ້ງໄຟແມ່ນແບບນີ້ບໍ?
ບຸນບັ້ງໄຟບ້ານນາຄັນທຸງ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ


Ad