Top Ad

header ads

ອຶກກະທຶກ!! ເຫດຈັບໂຈນລັກລົດຈັກ ທີ່ຕາມມີໄຊ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ


ວັນທີ 10/5/2018 ເວລາ 2:30 ນາທີ ໄດ້ເກີດມີເຫດໂຈນມາລັກລົດຈັກຢູ່ຫໍພັກ ແຫ່ງຫນຶ່ງທີ່ຕານມີໄຊ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແຕ່ໂຊກດີມີຄົນເຫັນ ແລະຈັບໂຈນໄດ້ທັນເວລາ ແລ້ວນຳສົ່ງໂຕໃຫ້ເຈົ້າຫນ້າທີ່ເອົາໄປດຳເນີນຄະດີຕໍ່ໄປ

Ad