Top Ad

header ads

ລົດຕຳກັນທີ່ໄຊຍະບູລີ ໂບກມືຫາລົດໄປສົ່ງໂຮງໝໍ 4-5 ຄັນກໍບໍ່ຄັນໃດຈອດ


ເມື່ອວັນທີ່ 10 ເດືອນ ມິຖຸນາ 2018 ທີ່ຜ່ານມາໄດ້ເກີດເຫດລົດຕຳກັນທີ່ 4 ແຍກ ສີມຸງຄຸນ ເມືອງໄຊຍະບູລີ ເມື່ອໄປພົບຈຸດເກີດເຫດກໍ່ເຫັນ ຜູ່ປະສົບອຸປະຕິເຫດສອງຄົນ ຍິງໜຶ່ງ ຊາຍໜຶ່ງ ອາການເບື່ອງຕົ້ນແຜທະລອກຕາມຕົ້ນໂຕ ສະນັ້ນຈຶ່ງໂບກລົດຫາໄປສົ່ງໂຮງໝໍກໍບໍ່ມີຜູ່ອາສາໄປສົ່ງ (ໄຊຍະບູລີຍັງບໍ່ມີໜ່ວຍກູ້ໄພ)
ຈົນມາຮອດຜູ່ໃຊ້ຊື່ Facebook ທ້າວ ອານຸສອນ ແຊມ ສຸລິງວົງ ຈຶ່ງອາສານຳຄົນເຈັບສົ່ງໂຮງໜໍ ປັດຈຸບັນນີ້ທັງສອງແມ່ນປອດໄພແລ້ວ

Ad