Top Ad

header ads

ຈັບໄດ້ແລ້ວ!! ຄາດຕະກອນໂຫດ ຂ້າຂົມຂືນເດັກນ້ອຍ ຢູ່ເມືອງໂຂງ


ຈາກກໍລະນີໃນວັນທີ 6 ເດືອນ7 2018 ໄດ້ພົບສົບຜູ້ເສຍຊີວິດ ເປັນເດັກນ້ອຍເພດຍີງ ອາຍຸ 8 ປີ ທີ່ຖືກຂ້າຂົ່ມຂື່ນ ສະພາບສົບຜູ້ເສຍຊີວິດແມ່ນມີຮອຍມີດແທງຄໍ ບໍລິເວນກ້ວາງເສຍເລືອດຫລາຍ ສະຖານທີ່ຈຸດເກີດເຫດແມ່ນ ຢູ່ຫລັງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ບ້ານໃຫ່ມສີວິໄລ ເມືອງໂຂງ ຈຳປາສັກ
ແລະໃນວັນຕໍ່ມາເຈົ້າຫນ້າທີ່ຕຳຫລວດວິຊາສະເພາະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ລົງສືບສວນສອບສວນຕິດຕາມ ຈົນສາມາດນຳຈັບໂຕຄາດຕະກອນໄດ້ໃນທີ່ສຸດ (ມີລາຍລະອຽດຈະລາຍງານເພີ່ມເຕີມ)
Ad