Top Ad

header ads

ປະທານສະພາບໍລິຫານ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສາມຫຼ່ຽມຄໍາ ໄດ້ມອບເງິນສົດ ຈໍານວນ 10,000,000 ບາດ ຊ່ວຍຜູ້ປະສົບໄພ ແຂວງອັດຕະປື


ໃນວັນທີ31/7/2018ນີ້ ທ່ານ ຈ້າວເຫວີຍ ປະທານສະພາບໍລິຫານ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສາມຫຼ່ຽມຄໍາ ໄດ້ມອບເງິນສົດ ຈໍານວນ 10,000,000 ບາດ (ສິບລ້ານບາດ) ແລະ ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມຈໍານວນໜຶ່ງ ໃຫ້ທ່ານເຈົ້າແຂວງໆບໍ່ແກ້ວ ເພື່ອໄປມອບຕໍ່ໃຫ້ແຂວງອັດຕະປື ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມ ຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊAd