Top Ad

header ads

ຂ່າວດ່ວນ! ຈັບໄດ້ແລ້ວໜຶ່ງຄົນລົງມືຂ້າເຈົ້າຂອງໂຮງແຮມຕີຮາວຈັບໄດ້ແລ້ວໜຶ່ງຄົນລົງມືຂ້າເຈົ້າຂອງໂຮງແຮມຕີຮາວ
ເມື່ອວັນທີ່ 5/9/2018 ທີມ Youlike Laos-ຄລິບເດັດ ຂ່າວດັງ ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ (ຍັງບໍ່ເປັນທາງການ) ໄດ້ລະບຸຂໍ້ມູນວ່າ ສາມາດຈັບມືຂ້າ ເຈົ້າຂອງໂຮງແຮມຕີ້ຫ້າວໄດ້ໜຶ່ງຄົນ ຕອນນີ້ກຳລັງຢູ່ໃນການຄວບຄຸມຂອງເຈົ້າໜ້າທີ
ທີມງານກຳລັງລໍຖ້າຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ຫາກໄດ້ຂໍມູນຈະອັບເດດພາຍຫຼັງ

ພາບຈັບຄົນຮ້າຍ


ພາບເຫດການ
Ad